POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest “Pod Grapą” Wojciech Bachleda-Dorcarz oś. Harenda 11 d w Zakopanem (kod pocztowy: 34-500), tel. / +48 604841788, adres e-mail: podgrapa@podgrapa.com.pl, zwany w treści Polityki Prywatności „Wojciech Bachleda-Dorcarz”
  
 • Celem zbierania danych jest kontakt z klientem w celu zarezerwowania pobytu w pokojach „Pod Grapą”, gdzie administratorem danych jest w/w Wojciech Bachleda-Dorcarz
  
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych , przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych]).
  
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji rezerwacji w naszym obiekcie „Pod Grapą” gdzie administratorem danych jest w/w Wojciech Bachleda-Dorcarz.
  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z klientem w celu sfinalizowania rezerwacji.
  
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  
 • Administrator danych Wojciech Bachleda-Dorcarz nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  


Polityka plików cookies

         Administrator – Wojciech Bachleda-Dorcarz

 • Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
   
  • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   
 • Stosowanie plików cookies
  • Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.
   
  • Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
   
  • Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
   
 • Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies
  • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
   
  • Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczaniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
  • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
   
  • Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.