REGULAMIN

Regulamin Pensjonatu – Pokoi Gościnnych „Pod Grapą”

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Pokoje w obiekcie Pensjonacie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu, trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Opiekunem Gościa są Gospodarze, dostępni w godzinach 6:00 – 22:00.
 3. Goście Pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u Gospodarzy Pensjonatu.
 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
 5. Zamiar przedłużenia pobytu w obiekcie ponad okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić niezwłocznie Gospodarzom.
 6. Obiekt uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
 7. W Pensjonacie nie są akceptowane zwierzęta.
 8. Pensjonat świadczy nieodpłatne usługi w zakresie parkingu, udostępnienia sieci Wifi oraz narciarni.
 9. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości albo szkodę
  na osobie dotyczącą Gości, pracowników Pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój
  w pensjonacie.
 10. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielamy informacji związanych z pobytem w Pensjonacie i podróżą,
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Pensjonacie,
  • Pensjonat może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie przez okres inny niż okres
  pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia rzeczy, które nie mają cech bagażu,
 11. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. ,
 12. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa na teren pensjonatu oraz za rzeczy w nim pozostawione.
 13. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia oraz wynosić go na zewnątrz obiektu bez powiadomienia i zgody Gospodarzy Pensjonatu.
 14. Spożywanie posiłków odbywa się w jadalni, wyłącznie w godzinach 6:00-22:00.
 15. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking pensjonatu jest bezpłatny, niestrzeżony.
 16. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00.
 17. Gość nie prawa bez zgody właściciela zapraszać na teren obiektu osób trzecich.
 18. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 19. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobom trzecim.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.
 22. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i
  zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 2. Gospodarz wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Opłata za utracenie klucza to 100 pln.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
  W przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

  II. REZERWACJA POBYTU I ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Rezerwacji pobytu w Pensjonacie można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej Pensjonatu.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe (wysokość zadatku uzależniona jest od długości i terminu pobytu).
 3. Płatności należy dokonać do 3. dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z Gospodarzami.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 5. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z Gospodarzami.
 6. Wpłacony zadatek na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.
 7. Zmiany terminów rezerwacji przyjmowane są zgodnie z dostępnością wolnych pokoi.
 8. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 10. Niepojawienie się Gościa do godziny 10:00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.